เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เรื่องระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าท่ีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4499-3001 แฟกซ์ 0-4499-3001 ต่อ 18 E-mail :
webmaster@nongkhainam.go.th