เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 

เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนครราชสีมา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประเภทละ 1 คน ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4499-3001 แฟกซ์ 0-4499-3001 ต่อ 18 E-mail :
webmaster@nongkhainam.go.th