เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565 เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อการประชาธิปไตยฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

https://www.parliament.go.th/innovation/เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4499-3001 แฟกซ์ 0-4499-3001 ต่อ 18 E-mail :
webmaster@nongkhainam.go.th