เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4499-3001 แฟกซ์ 0-4499-3001 ต่อ 18 E-mail :
webmaster@nongkhainam.go.th