เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 

ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง

ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00-23.00 น. จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน เมื่อลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว จะได้รับการแจ้งผลการลงทะเบีย

ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00-23.00 น. จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน เมื่อลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว จะได้รับการแจ้งผลการลงทะเบียประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00-23.00 น. จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน เมื่อลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว จะได้รับการแจ้งผลการลงทะเบียนเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4499-3001 แฟกซ์ 0-4499-3001 ต่อ 18 E-mail :
webmaster@nongkhainam.go.th