เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 

ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เรื่อง ผู้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธ่า จำนวน ๑ อัตราเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4499-3001 แฟกซ์ 0-4499-3001 ต่อ 18 E-mail :
webmaster@nongkhainam.go.th