เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด "New Gen Hug บ้านเกิด"ในรูปแบบรายการ Reallity นำเสนอผ่านสถานีช่อง One31 เพื่อค้นหาสนับสนุนนักศึกษา บุคคลทั่วไป เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือผู้นำชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ฯเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4499-3001 แฟกซ์ 0-4499-3001 ต่อ 18 E-mail :
webmaster@nongkhainam.go.th