เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 

 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   ต่อไป เอกสารแนบท้ายสอบเปลี่ยนสายงาน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
การแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย กีฬาพื้นบ้าน ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล และเปตอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.- 30 มี.ค. 2557 และแข่งขันทุกวันอาทิตย์

ผู้ว่าป๊ะชาวบ้านตอนเย็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวตำบลหนองไข่น้ำในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557เวลา 16.30 เป็นต้นไป ณ สระน้ำบ้านบึง

ชวนมาเลือกตั้ง
ตั้งกันบ่อยๆ เพื่อท้องถิ่นที่พัฒนา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4499-3001 แฟกซ์ 0-4499-3001 ต่อ 18 E-mail :
webmaster@nongkhainam.go.th