เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 

  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15   ต่อไป วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น ณ วัดหนองไข่น้ำ เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยการนำของ นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง นายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และจิตอาสา ร่วมกันดำเนินกิจกรรมในคร

ภาพประกอบ      

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ป้อมตำรวจสายตรวจ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไข่น้ำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทต,หนองไข่น้ำ ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เปิดศูนย์อำนวยการจุดบริการประชาชน
เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – วันที่ 4 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการบริการ ให้กับประชาชน และเพื่อป้องกัน

ภาพประกอบ      

วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ดำเนินการจัดประชุมประชาคมปัญหาด้านสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
โดย นายกิตติพัทธิ์ แหวนโคกสูง นายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคม เพื่อเป็นการสำรวจปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชนพื้นที่ตำบลหนองไข่น้ำ

ภาพประกอบ      

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4499-3001 แฟกซ์ 0-4499-3001 ต่อ 18 E-mail :
webmaster@nongkhainam.go.th