เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 

  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12   ต่อไป 
มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID - 19
วันท่ี 1 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น เทศบาลตำบลหนองไช่น้ำ โดย นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง ประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หมู่ 1-8 จำนวน 119 ราย

ภาพประกอบ      

โครงการสารวัตรยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 กลุ่ม อสม.หมู่ที่ื 6 บ้านโกรก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไข่น้ำ เพื่อดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้แก่ หมู่ 1- หมู่ 8 ตำบลหนองไข่น้ำ

ภาพประกอบ      

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
28 กรกฎาคม 2556 โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด กิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะ ทำความสะอาด ถนนสายรอง ถนนในหมู่บ้าน

ภาพประกอบ      

โครงการอบรมการป้องกันโรคระบาดในสัตว์เศรษฐกิจ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 งานส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการป้องกันโรคระบาดในสัตว์เศรษฐกิจโดยได้รับเกียรติจากนายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง เป็นประธานในพิธี

ภาพประกอบ      

สำรวจพื้นที่พัฒนาท่าเรือบก
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่พัฒนาท่าเรือบก ณ สถานีรถไฟบ้านกระโดน

ภาพประกอบ      

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ด้านคุณภาพชีวิตประชาชน

ภาพประกอบ      

โครงการวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2565
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง นายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาษาฬบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2565

ภาพประกอบ      

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของประชาชนตามข้อร้องเรียน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 งานนิติการ งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองช่าง เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของประชาชนตามข้อร้องเรียน

ภาพประกอบ      

รับตรวจประเมินตลาดนัดน่าซื้อของตลาดประชารัฐ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 นรับตรวจประเมินตลาดนัดน่าซื้อของตลาดประชารัฐ ตำบลหนองไข่น้ำ จากทีมประเมินอาหารปลอดภัย สสจ.นครราชสีมา ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 9

ภาพประกอบ      

มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิตประชาชน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ โดยนายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง นายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำ มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิตประชาชน

ภาพประกอบ      

รับฟังการรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนและเงินสมทบประกันสังคม
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ โดยนายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง นายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา มาบรรรยายให้ความรู้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเกี

ภาพประกอบ      

เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ นำโดยนายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง นายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานทุกคน ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อ

ภาพประกอบ      

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ โดยนายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง นายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำ มอบหมายให้งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับปลัดอำเภอเมืองนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง

ภาพประกอบ      

สำรวจครอบครัวเด็กยากจนและครอบครัวกลุ่มเปราะบาง
17 มิถุนายน 2565 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ออกสำรวจครอบครัวเด็กยากจนและครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ที่ตกเกณฑ์ในตำบล เพื่อขอความช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฺ

ภาพประกอบ      


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำสำนักงานนครราชสีมา มอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ในตำบลหนองไข่น้ำ
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประจำสำนักงานนครราชสีมา มอบถุงยังชีพให้กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ในตำบลหนองไข่น้ำ

ภาพประกอบ      


โครงการปลูกต้นไผ่ ๑ ล้านต้น เพื่อคนโคราชและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา จัดกิจกรรมปลูกต้นไผ่ ๑ ล้านต้น เพื่อคนโคราชและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ

ภาพประกอบ      


ผู้ว่า วิเชียร จันทรโณทัย มอบทุนการศึกษาให้แก่ครัวเรือนเด็กยากจนในตำบลหนองไข่น้ำ ด.ญ.สิริยากร ผัดโพธิ์ โดยมอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวและให้กำลังใจ
วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยนายบัลบังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ต.หนองไข่น้ำ มอบทุนการศึกษาฯ จำนวน ๑ ทุน

ภาพประกอบ      สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4499-3001 แฟกซ์ 0-4499-3001 ต่อ 18 E-mail :
webmaster@nongkhainam.go.th