เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 

วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น ณ วัดหนองไข่น้ำ เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา


สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4499-3001 แฟกซ์ 0-4499-3001 ต่อ 18 E-mail :
webmaster@nongkhainam.go.th