เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ป้อมตำรวจสายตรวจ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไข่น้ำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทต,หนองไข่น้ำ ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เปิดศูนย์อำนวยการจุดบริการประชาชน

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ป้อมตำรวจสายตรวจ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เปิดศูนย์อำนวยการจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – วันที่ 4 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการบริการ ให้กับประชาชน และเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดความสูญเสียในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี นายอนุชิต นันทรัตน์ ปลัดอำเภอเมืองนครรชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ร่วมกับ นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง นายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำ กล่าวรายงานพร้อมด้วยกำนันตำบลหนองไข่น้ำ และท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมกันดำเนินการในครั้งนี้สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4499-3001 แฟกซ์ 0-4499-3001 ต่อ 18 E-mail :
webmaster@nongkhainam.go.th