เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 

วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ดำเนินการจัดประชุมประชาคมปัญหาด้านสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ

วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ดำเนินการจัดประชุมประชาคมปัญหาด้านสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ โดย นายกิตติพัทธิ์ แหวนโคกสูง นายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคม และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ประกอบด้วย โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตัวแทนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตัวแทนกลุ่ม อสม. และผู้นำชุมชน เพื่อเป็นการสำรวจปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชนพื้นที่ตำบลหนองไข่น้ำ เพื่อมาจัดทำแผนด้านสุขภาพเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ต่อไปสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4499-3001 แฟกซ์ 0-4499-3001 ต่อ 18 E-mail :
webmaster@nongkhainam.go.th