เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภา ทต.หนองไข่น้ำ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4499-3001 แฟกซ์ 0-4499-3001 ต่อ 18 E-mail :
webmaster@nongkhainam.go.th