เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ร่วมรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วยการสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา#ผ้าไทยโคราช#ผ้าไทยใส่สบาย#อนุลักษ์ผ้าไทย


สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4499-3001 แฟกซ์ 0-4499-3001 ต่อ 18 E-mail :
webmaster@nongkhainam.go.th