เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 

วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ รณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วยการสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา #ผ้าไทยโคราช #ผ้าไทยใส่สบาย#อนุรักษ์ผ้าไทย


สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4499-3001 แฟกซ์ 0-4499-3001 ต่อ 18 E-mail :
webmaster@nongkhainam.go.th