เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง นายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และมอบนโยบายให้พนักงานเทศบาลฯ


สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4499-3001 แฟกซ์ 0-4499-3001 ต่อ 18 E-mail :
webmaster@nongkhainam.go.th