พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551..>
   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540..>
   พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553..>
   พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13)พ.ศ.2552..>
   พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วย..>
   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ..>
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ..>
   พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ..>
   การเรียนรู้ผ่านสื้ออิเล็ดทรอนิกส์ E:Leaarning..>
   พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร..>

   ระเบียบวันลา
   ระเบียบพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2535..>
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อก..>
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปก..>
   พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อง..>
   ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก..>
   ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและล..>
   ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและล..>


 
ip ของคุณ คือ 3.223.3.251
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 8 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 97 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 2435 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 105156 คน
เริ่มนับ วันที่ 11 เมษายน 2554


ผู้ดูแลระบบ

เช็คเมล


 
 •      มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID - 19..>>>
  2 ก.ย. 65 (0)
       โครงการสารวัตรยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 ..>>>
  31 ส.ค. 65 (0)
       กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565..>>>
  28 ก.ค. 65 (0)
 •      โครงการอบรมการป้องกันโรคระบาดในสัตว์เศรษฐกิจ..>>>
  25 ก.ค. 65 (0)
       สำรวจพื้นที่พัฒนาท่าเรือบก
  22 ก.ค. 65 (0)
        ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ..>>>
  20 ก.ค. 65 (0)  1.  กฎบัตรตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
  2.  ประกาศเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองไข่่น้ำ ประจำปี พ.ศ. 2565 
  3.  ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดพลังงาน เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 
  4.  ประชาสัมพันธ์แนวทางและมาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัดนครราชสีมา 
  5.  ประชาสัมพันธ์การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 

  1.  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  2.  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  3.  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 
  4.  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) 
  5.  ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  1.  รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563   
  2.  รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 
  3.  รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนมกราคม 2561 
  4.  รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนกันยายน 2560 
  5.  รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 

  1.  ประกาศเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองไข่่น้ำ ประจำปี พ.ศ. 2565  
  2.  ประกาศเรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 
  3.  ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  4.  ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 3) ประจำปีงบประมาณ 2565 
  5.  ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 

  1.  สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565  
  2.  ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 
  3.  ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ 1/2565 
  4.  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 
  5.  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ประจำปี 2565 

  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

043   เว็บสล็อต pg เว็บตรง โดย แอม วันที่ 15 พ.ค. 6   อ่าน 8 ออกความเห็น 0
042   ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ..>>> โดย Marryone วันที่ 18 มี.ค   อ่าน 6 ออกความเห็น 0
041   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย Yotathai วันที่ 28 ม.ค. 6   อ่าน 70 ออกความเห็น 0
040   **ออกแบบและผลิตซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมส่งและติดตั้งทั่วประเทศราค..>>> โดย อินเตอร์เฟรม* วันที่ 16 ธ.ค. 6   อ่าน 26 ออกความเห็น 0
039   ทดสอบระบบครับ โดย ทดสอบ วันที่ 15 พ.ค. 6   อ่าน 43 ออกความเห็น 0
038   ขอสอบถามเรื่องการพัฒนาถนนระหว่างหมู่บ้านค่ะ..>>> โดย พินิจ รักกลาง* วันที่ 23 ก.ค. 6   อ่าน 95 ออกความเห็น 0
037   เกมส์ออนไลน์มันส์ๆ โดย pp วันที่ 30 ม.ค. 6   อ่าน 55 ออกความเห็น 0
036   รับโอนย้ายตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน..>>> โดย นักทรัพ* วันที่ 22 ม.ค. 6   อ่าน 136 ออกความเห็น 0
035   ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน..>>> โดย แปดทิศทราเวล* วันที่ 6 ก.ค. 60   อ่าน 92 ออกความเห็น 0
034   เครื่องกดบัตรคิว โดย ประภาศิริ ยะคะเสม* วันที่ 5 ม.ค. 60   อ่าน 166 ออกความเห็น 0 

นายสัญญา พรโคกสูง
นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง

นายกเทศมนตรี

ตำบลหนองไข่น้ำ

 
 

นายศิริ เรืองศรี

ปลัดเทศบาล
ตำบลหนองไข่น้ำ


  
  
  
  
  


ก.ย. 2565
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
ค้นหาโดย google

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4499-3001 แฟกซ์ 0-4499-3001 ต่อ 18 E-mail :
webmaster@nongkhainam.go.th