พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551..>
   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540..>
   พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553..>
   พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13)พ.ศ.2552..>
   พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วย..>
   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ..>
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ..>
   พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ..>
   การเรียนรู้ผ่านสื้ออิเล็ดทรอนิกส์ E:Leaarning..>
   พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร..>

   ระเบียบวันลา
   ระเบียบพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2535..>
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อก..>
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปก..>
   พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อง..>
   ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก..>
   ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและล..>
   ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและล..>


 
ip ของคุณ คือ 18.232.56.9
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 33 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 964 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 4500 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 107221 คน
เริ่มนับ วันที่ 11 เมษายน 2554


ผู้ดูแลระบบ

เช็คเมล


 
 •      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ร่วมรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็..>>>
  18 พ.ย. 65 (0)
       วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ รณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์คว..>>>
  10 พ.ย. 65 (0)
       วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ รณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเ..>>>
  8 พ.ย. 65 (0)
 •      วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง นายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้..>>>
  7 พ.ย. 65 (0)
       วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง นายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำ ..>>>
  7 พ.ย. 65 (0)
       วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ร่วมรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์คว..>>>
  4 พ.ย. 65 (0)  1.  ประชาสัมพันธ์รายงานการสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2.  ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 
  3.  กฎบัตรตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  4.  ประกาศเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองไข่่น้ำ ประจำปี พ.ศ. 2565 
  5.  ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดพลังงาน เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 

  1.  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)  
  2.  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) 
  3.  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  4.  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  5.  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  1.  รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563   
  2.  รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 
  3.  รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนมกราคม 2561 
  4.  รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนกันยายน 2560 
  5.  รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 

  1.  ประกาศเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
  2.  ประกาศเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองไข่่น้ำ ประจำปี พ.ศ. 2565 
  3.  ประกาศเรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 
  4.  ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  5.  ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 3) ประจำปีงบประมาณ 2565 

  1.  สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565  
  2.  ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 
  3.  ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ 1/2565 
  4.  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 
  5.  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ประจำปี 2565 

  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

044   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 47 ออกความเห็น 0
043   เว็บสล็อต pg เว็บตรง โดย แอม วันที่ 15 พ.ค. 6   อ่าน 64 ออกความเห็น 0
042   ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ..>>> โดย Marryone วันที่ 18 มี.ค   อ่าน 62 ออกความเห็น 0
041   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย Yotathai วันที่ 28 ม.ค. 6   อ่าน 124 ออกความเห็น 0
040   **ออกแบบและผลิตซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมส่งและติดตั้งทั่วประเทศราค..>>> โดย อินเตอร์เฟรม* วันที่ 16 ธ.ค. 6   อ่าน 90 ออกความเห็น 0
039   ทดสอบระบบครับ โดย ทดสอบ วันที่ 15 พ.ค. 6   อ่าน 107 ออกความเห็น 0
038   ขอสอบถามเรื่องการพัฒนาถนนระหว่างหมู่บ้านค่ะ..>>> โดย พินิจ รักกลาง* วันที่ 23 ก.ค. 6   อ่าน 153 ออกความเห็น 0
037   เกมส์ออนไลน์มันส์ๆ โดย pp วันที่ 30 ม.ค. 6   อ่าน 113 ออกความเห็น 0
036   รับโอนย้ายตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน..>>> โดย นักทรัพ* วันที่ 22 ม.ค. 6   อ่าน 198 ออกความเห็น 0
035   ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน..>>> โดย แปดทิศทราเวล* วันที่ 6 ก.ค. 60   อ่าน 149 ออกความเห็น 0 

นายสัญญา พรโคกสูง
นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง

นายกเทศมนตรี

ตำบลหนองไข่น้ำ

 
 

นายศิริ เรืองศรี

ปลัดเทศบาล
ตำบลหนองไข่น้ำ


  
  
  
  
  


พ.ย. 2565
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
ค้นหาโดย google

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4499-3001 แฟกซ์ 0-4499-3001 ต่อ 18 E-mail :
webmaster@nongkhainam.go.th